Tuesday, April 28, 2009

Sijil Pengajian Syariah


University of Malaya, Centre for Continuing Education

Sijil Pengajian Syariah

Kursus ini ditawarkan oleh Pusat Pendidikan Berterusan (UMCCed) dan kuliah disampaikan oleh para tenaga akademik Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Akademi menyediakan kepakaran dalam bidang Syariah.

Objektif

* Kursus jangka pendek pengajian awam diperkenalkan bagi menyebarkan ilmu Syariah kepada masyarakat awam.

* Program yang ditawarkan ini akan menjelaskan sistem-sistem yang terdapat dalam disiplin pengajian Syariah. Peserta-peserta akan didedahkan dengan pelbagai konsep, pengertian, penyelesaian, kaedah-kaedah, dan berbagai aspek yang terdapat di dalamnya meliputi sesuatu isu dari sudut perkembangan sejarah dan yang relevan masa kini.

* Kursus ini sangat berguna, kerana peserta-peserta dapat sama-sama mengikuti dan memahami perkembangan semasa dan dapat meningkatkan tahap pemikiran terutama dalam soal yang berhubung dengan Syariah.

Struktur Program

Kursus ini ditawarkan dalam 3 Modul (Modul 1, Modul 2 dan Modul 3) yang berasingan. Pelajar diminta memilih mana-mana modul yang ingin diikuti terlebih dahulu tetapi sebaik-baiknya dimulakan dengan modul 1. Pelajar yang tamat mengikuti mana-mana modul dan ingin mengambil modul yang berikutnya perlu memohon sekali lagi. Setiap modul akan diaugerahkan sijil kursus.


Modul 1

Pengantar Kepada Syariat Islam (IYS 101)

Membincangkan tentang konsep Syariah dan istilah yang berkaitan, sumber-sumber Syariah, perbahasan ilmu Fiqh Islam, sejarah perkembangan mazhab dan juga perkembangan Syariah sehingga kini.

Pengajian Al-Quran (IYS 102)

Membincangkan tentang nuzul Al-Quran, sejarah pengumpulan Al-Quran, kehujahannya, pendalilan Al-Quran terhadap hukum serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

Pengajian Al-Sunnah (IYS 103)

Membincangkan tentang konsep Al-Sunnah sebagai sumber kedua perundangan Islam, penulisan al-Sunnah, tokoh dan karyanya serta metode-metode kawalan originaliti Al-Sunnah.

Amalan Ijtihad (IYS 104)

Menerangkan peranan ijtihad dan Syariat Islam, sejarah pengamalan dan pengabaiannya di sepanjang zaman dan juga perbincangan tentang ijtihad kontemporari.

Modul 2

Sistem Ibadat Islam (IYS 201)

Membincangkan tentang konsep ibadat secara umum dan bahagian ibadat secara khusus.

Sistem Kekeluargaan Islam (IYS 202)

Menghuraikan konsep kekeluargaan yang merangkumi persoalan hukum, rukun, syarat-syarat dalam perkahwinan dan perceraian. Ia juga akan membincangkan hak dan kewajipan suami dan isteri dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

Sistem Jenayah dalam Islam (IYS 203)

Membincangkan tentang sistem Jenayah dalam Islam, asas-asas pembentukannya dan beberapa pengecualian dari tanggungjawab jenayah.

Sistem Muamalat Islam (IYS 204)

Menghuraikan perkara asas dalam sistem Muamalat Islam terutama yang berkaitan dengan Undang-Undang Kontrak Islam. Juga akan membincangkan tentang beberapa kontrak penama dalam Fiqh Islam seperti jualbeli, mudarabah, wadi`ah, musyarakah dan sebagainya.

Modul 3-Syariah

Syariat Islam dan Masyarakat Malaysia (IYS 301)

Membincangkan tentang persoalan masyarakat Islam dan strukturnya secara umum dan aplikasi hukum Islam dan realiti masyarakat Malaysia dan persoalan cabaran hukum Islam terhadap perubahan masyarakat hari ini.

Sistem Politik Islam (IYS 302)

Menghuraikan pengertian politik dan siasah, perbincangan serta kuasa-kuasa di negara-negara yang merangkumi legislatif, eksekutif dan judikatif.

Sistem Pengadilan Islam (IYS 303)

Menghuraikan konsep pengadilan dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

Pentadbiran Syariah Islam di Malaysia (IYS 304)

Membincangkan tentang undang-undang yang dipakai untuk mentadbir Syariah Islam, pengkanunan undang-undang Syariah dalam bidang Mal dan Jenayah dan beberapa institusi yang berkaitan yang mentadbir hal ehwal agama Islam di negara ini.

Jadual Program

Kursus dijalankan secara separuh masa selama 4 bulan bagi satu modul iaitu 32 jam kuliah keseluruhannya.

Masa dan hari kelas bergantung kepada tempat seperti berikut:

Tempat Kuliah ------------------------------------------------Masa Kuliah

Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, KL Sabtu (3.00 ptg – 5.00 ptg)

Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Sabtu dan Ahad (9.00 pg - 1.30 ptg)

Kolej Islam Darul Ridzuan, Ipoh Perak Sabtu (3.00 ptg – 5.00 ptg)

Dewan Perniagaan Melayu Putrajaya Sabtu (3.00 ptg – 5.00 ptg)

Kaedah Penilaian

Penilaian

100% Peperiksaan (akan diadakan bagi setiap modul.)

Syarat Kemasukan

Individu yang berminat hendaklah memiliki kelayakan sekurang-kurangnya Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang setaraf dengannya. Kelayakan Bahasa Arab atau Pengetahuan Agama Islam tidak diperlukan.

Jadual Pengambilan

Mei dan Oktober

Yuran Pengajian

Pusat Pengajian

Yuran (RM)* bagi setiap modul

  • Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 
    Kuala L
    umpur           

250.00
 

  • Majlis Agama Islam Negeri Sembilan

  • Kolej Islam Darul Ridzuan, Ipoh Perak

  • Dewan Perniagaan Melayu Putrajaya

360.00


*Termasuk Nota Kursus

Kelayakan ke Program Diploma Eksekutif

Peserta yang lulus SPM dan Modul 1,2,3 Syariah layak mengikuti pengajian peringkat Diploma Eksekutif (Diploma Eksekutif Pengajian Syariah/Diploma Eksekutif Pengajian Usuluddin) yang ditawarkan oleh pusat ini.

http://www.umcced.edu.my/CERT/Sijil-Syariah.html

Sunday, April 26, 2009

Metodologi Pengajaran Bahasa Arab Mikro

BAHAN BANTU PENGAJARAN BAHASA ARAB MIKRO
Suatu Introspeksi Baru Dalam Pembelajaran Komparatif

TATABAHASA
Modul 1
Bengkel 1 Partikel
Bengkel 2 Lafaz Asas

Modul 2
Bengkel 3 Kata Kerja
Bengkel 4 Kata Dasar, Kata Sifat dan Kata Nama

Modul 3
Bengkel 5A Isnad
Bengkel 5B Fi'liyah
Bengkel 5C Ismiyah
Bengkel 6 Pelengkap ayat

Modul 4
Bengkel 7 Usub Nahuan
Bengkel 8 Neraca Ayat

MEMBACA

Modul 5
Bengkel 9 Teori Kemahiran Membaca
Bengkel 10 Amali Kemahiran Membaca
Bengkel 11 Amali Kemahiran Membaca
Bengkel 12 Amali Kemahiran membaca

KITABAH

Modul 6
Bengkel 13 Asas Ayat
Bengkel 14 Fungsi Ayat
Bengkel 15 Fa`il & Naibnya
Bengkel 16 Kalam Fadlat
Bengkel 17 Kesilapan
Bengkel 18 Tharawat
Bengkel 19 Teknik Penulisan
Bengkel 20 Praktikal1
Bengkel 21 Praktikal2

MUDADATHAH

Modul 7
Bengkel 22 Teori Komunikasi
Bengkel 23 Amali Komputer 1
Bengkel 24 Amali Komputer 2

Source:
http://arabic.com.my/bengkel-bbm.htm

Friday, April 24, 2009

Doa Harian

Himpunan doa dan zikir dari Al-Quran dan As-Sunnah, Doa-doa pilihan, Kelebihan berselawat, Kelebihan Tasbih, Tahmid, Tahlil dan Takbir, Bacaan doa tertentu, Istighfar dan taubat, Adab dan kebaikan.

Doa menghilangkan was-was dalam solat atau ketika membaca Al-Quran


Maksudnya:

Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam".

http://doaharian.blogspot.com/

Wednesday, April 22, 2009

Kelas-kelas Agama di Akademi Insan

Berikut adalah kelas-kelas agama yang ditawarkan di Akademi Insan:

Kelas Tajwid 1 & 2
Kelas Tarannum Al Quran (Seni Lagu Al Quran)
Kelas Qiraat Nafi’
Kelas Berzanji dan Marhaban
Kelas Bahasa Arab Komunikasi
Kelas Tahfiz Individu
Kelas Jawi Untuk Dewasa Dan Kanak-Kanak
Kelas Memori-Mnemonik-Teknik Hafal Mudah Kelas Al Quran dan Tajwid - Dewasa
Kelas Pra Tahfiz Al Quran dan Tajwid – Umum
Kelas Al Quran, Qiraati, Tajwid dan Fardhu Ain – Kanak-kanak
Kelas Qiraati dan Pra Fardhu Ain – Kanak-kanak 4-5 tahun
Pihak Akademi Insan menyediakan 3 SESS:

Pagi : 8:30 pagi – 10:30 pagi
Petang : 3:00 petang – 5:00 petang
Malam : 8:00 malam – 9:30 malam
Untuk pendaftaran atau pertanyaan sila hubungi :

Ustaz Shaiful Khan - (019) 2421197

No. 86A, Jalan Rugbi 13/30
Shah Alam
Selangor
40000
Malaysia

03-55128672
03-55128700
019-2421197

http://www.ainsan.moreclass.com.my/index.php/program/kka

Kelas Bahasa Arab untuk Awam (KUBA) di UIAM/IIUM


Gambar depan Pusat Bahasa dan Pembangunan Akademik Pra Universiti, UIA Gombak


Gambar hadapan kelas kursus di UIA Petaling Jaya. Bangunan berhawa dingin ini terletak dibawah perpustakaan.


SUASANA KELAS DAN PEMBELAJARAN

PENGENALAN

MUQADDIMAH

Kursus Umum Bahasa Arab (KUBA) anjuran CELPAD ini adalah satu program rasmi Institut Perkembangan Bahasa, CELPAD, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Kursus ini terbuka kepada segenap lapisan masyarakat dan bertujuan membantu mesyarakat celik bahasa Arab atau Bahasa Al-Quran ini. Sijil disediakan bagi setiap subjek yang berjaya ditamatkan

TENAGA PENGAJAR

Tenaga pengajar dalam kursus ini terdiri daripada pensyarah-pensyarah bahasa Al - Quran berpengalaman dari di Pusat Bahasa (CELPAD) UIAM. Para pensyarah tempatan akan mengendalikan peringkat asas manakala tenaga pensyarah luar negara akan mengajar bagi peringkat lanjutan/komunikasi.

SUBJEK-SUBJEK YANG DITAWARKAN

  Kursus Umum Bahasa Arab

Nama Kursus

Tempoh kursus

Ringkasan Kursus

Tahap 1

Tahap 2

Tahap 3

3 bulan bersamaan 50 jam tempoh pembelajaran bagi setiap satu sesi

Untuk Tahap 1, para peserta akan diperkenalkan dengan asas- asas penting dalam bahasa Arab. Penekanan diberikan dalam kemahiran membaca, berbual ringkas dan kaedah asas. Tahap 2 adalah kesinambungan daripada Tahap 1 dimana kemahiran berbual, membaca dan nahu masih ditekankan. dan untuk tahap 3, peringkat pengukuhan bahasa dan persediaan untuk ke peringkat lanjutan.

Komunikasi

Kandungan subjek-subjek ini lebih menjurus kepada membaca teks-teks Arab dan pemahaman dan perbualan.

* Nota :


Sijil akan disediakan apabila lulus peperiksaan akhir dan tamat Tahap 3 atau Komunikasi.

JADUAL KELAS

Kelas diadakan dua kali seminggu pada setiap hari Isnin dan Rabu, jam 8.00 hingga 10.00 malam.

YURAN KURSUS

Anda hanya perlu membayar RM 470 bagi satu sesi. (Yuran kursus tidak dikembalikan). pembayaran boleh dibuat melalui:

CARA 1

IIUM IfLA
BMMB Acc. No: 1407-0000019-71-5

CARA 2

Wang pos/Bank Draft atas nama IIUM IfLA di mana-mana Cawangan pejabat pos atau bank
* Wang tunai dan Cek hanya diterima di IfLA Cawangan Gombak semasa hari pendaftaran sahaja.

Sila tuliskan nama anda dibelakang salinan slip bank dan bawa salinan tersebut pada hari pendaftaran sebagai bukti pembayaran. Sila dapatkan resit pembayaran anda daripada kakitangan yang bertugas pada hari pendaftaran.

LOKASI KURSUS

Anda boleh mengikuti kursus di tempat-tempat berikut :-

* UIAM, Jalan Sungai Pusu, Gombak, Selangor
* UIAM, Jalan Universiti, Petaling Jaya, Selangor
* UIAM, Jalan Penjara, Kuantan, Pahang
* UIAM, Putra Nilai, Negeri Sembilan.

HUBUNGI KAMI

KURSUS DI KAMPUS UIAM GOMBAK & PETALING JAYA

Penyelaras Kursus Umum Bahasa Arab (KUBA),

Pusat Bahasa dan Pembangunan Akademik Pra-Universiti,

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia,

Jalan Gombak, 53100 Kuala Lumpur.

Penyelaras : Dr Fekri Abidin Hassan 019-2396630

Pembantu Penyelaras : Mohd Razie Hj Abdul Razak

Tel : 03-61965871 samb 2824

H/p: 019-6012417

Fax : 03-61965795

KURSUS DI KAMPUS KUANTAN, PAHANG

Ustaz Mohd Ali,

Kampus UIA Jalan Hospital, Kuantan, Pahang
Tel : 013-9303253

KURSUS DI PUTRA NILAI, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

Ustaz Muhamad Bahari Jabbar,

Pusat Asasi UIA, Kampus Putra Nilai

Tel : 017-6029950

http://www.iium.edu.my/ifla/kuba/

http://www.iiu.edu.my/arabic/kuba/

Tuesday, April 21, 2009

The Journey of Life - The Eternal, Living Reality

Chapter 1: The Journey of Life
The Eternal, Living Reality

The Qur'an is the word of the Ever-living God; it has been sent down to guide man for all times to come. No book can be like it. As you come to the Qur'an, Allah speaks to you. To read the Qur'an is to hear Him, even to converse with Him, and to walk in His ways. It is the encounter of life with the Life-giver. 'God - there is no god but He, the Ever-living, the Self-subsisting (by whom all subsist). He has sent down upon you the Book with the Truth ... as a guidance unto mankind ...' (Al 'Imran 3: 2-3).

For those who heard it for the first time from the lips of the Prophet, blessings and peace be on him, the Qur'an was a living reality. They had absolutely no doubt that, through him, Allah was speaking to them. Their hearts and minds were therefore seized by it. Their eyes overflowed with tears and their bodies shivered. They found each word of it deeply relevant to their concerns and experiences, and integrated it fully into their lives. They were completely transformed by it both as individuals and as a corporate body - into a totally new, alive and life-giving entity. Those who grazed sheep, herded camels and traded petty merchandise became the leaders of mankind.

Today we have the same Qur'an with us. Millions of copies of it are in circulation. Day and night, it is ceaselessly recited. In homes, in mosques, and from pulpits. Voluminous exegetical works exist expounding its meaning. Words pour out incessantly to explain its teachings and to exhort us to live by it. Yet eyes remain dry, hearts remain unmoved, minds remain untouched, lives remain unchanged. Ignominy and degradation appear to have become the lot of the followers of the Qur'an. Why? Because we no longer read the Qur'an as a living reality. It is a sacred book, but it tells us something of the past only, concerning Muslims and Kafirs, Jews and Christians, the faithful and the hypocrites, who 'once upon a time used to be'.

Can the Qur'an, again, be a living, relevant force, as powerful for us now, 1400 years away, as it was then? This is the most crucial question that we must answer if we wish to shape our destiny afresh under the guidance of the Qur'an.

There appear, however, to be some difficulties. Not least of which has to do with the fact that the Qur'an was revealed at a certain point in time. Since then we have traveled a long way, made gigantic leaps in technological know-how, and seen considerable social changes take place in human society. Moreover, most of the followers of the Qur'an today do not know Arabic, and many who do have, little idea of the 'living' language of the Qur'an. They cannot be expected to absorb its idiom and metaphor, so essential to exploring and absorbing the depths of the Qur'anic meaning.

Yet its guidance, by its own claim, has an eternal relevance for all people, being the word of the Eternal God.

For the truth of this claim, it seems to me, it must be possible for us to receive, experience, and understand the Qur'an as its first recipients did, at least in some measure and to some degree. We seem to almost have a right to this possibility of receiving God's guidance in its fullness and with all its riches and joys. In other words, despite the historical incidence of the revelation in a particular language at a particular time and place, we should be capable of receiving the Qur'an now (because its message is eternal), capable of making its message as much a real part of our lives as it was for the first believers and with the same urgent and profound relevance for all our present concerns and experiences.

But how do we do this? To put it very forthrightly, only by entering the world of the Qur'an as if Allah were speaking to us through it now and today, and by fulfilling the necessary conditions for such an encounter.

Firstly, then, we must realize what the Qur'an as the word of God is and means to us, and bring all the reverence, love, longing, and will to act that this realization demands. Secondly, we must read it as it asks to be read, as Allah's Messenger instructed us, as he and his Companions read it. Thirdly, we must bring each word of the Qur'an to bear upon our own realities and concerns by transcending the barriers of time, culture and change.

For its first addressees, the Qur'an was a contemporary event. Its language and style, its eloquence and rationale, its idiom and metaphor, its symbols and parables, its moments and events were all rooted in their own setting. These people were both witnesses to and, in a sense, participants in the whole act of revelation as it unfolded over a period of their own time. We do not have the same privilege; yet, in some measure, the same ought to be true for us.

By understanding and obeying the Qur'an in our own setting, we will find it, as far as possible, as much a contemporary event for ourselves as it was then. For the essence of man has not changed; it is immutable. Only man's externalities—the forms, the modes, the technologies - have changed. The pagans of Mecca may be no more, nor the Jews of Yathrib, nor the Christians of Najran, nor even the 'faithful' and the 'unfaithful' of the community at Madina; but the same characters exist all around us. We are human beings exactly as the first recipients were, even though many find it extremely difficult to grapple with the deep implications of this very simple truth.

Once you realize these truths and follow them, once you come to the Qur'an as the first believers did, it may reveal to you as it did to them, make partners of you as it did of them. And only then, instead of being a mere revered book, a sacred fossil, or a source of magic-like blessing, it will change into a mighty force, impinging, stirring, moving and guiding us to deeper and higher achievements, just as it did before.The New World that Awaits You

As you come to the Qur'an, you come to a new world. No other venture in your life can be so momentous and crucial, so blissful and rewarding, as your journey to and through the Qur'an.

It is a journey that will take you through the endless joys and riches of the words that your Creator and Lord has sent to you and all mankind. Here you will find a world of untold treasures of knowledge and wisdom to guide you on the pathways of life, to mould your thoughts and actions. In it you will find deep insights to enrich you and steer you along the right course. From it you will receive a radiant light to illumine the deeper reaches of your soul. Here you will encounter profound emotions, a warmth to melt your heart and bring tears running down your cheeks.

It is crucial for you because, as you travel through the Qur'an, at every step you will be summoned to choose, and to commit to Allah. To read the Qur'an is nothing less than to live the Qur'an willingly, sincerely, devotedly, and totally. The outcome of your entire life depends on how you heed the call given by God. The journey is therefore decisive for your existence, for mankind, for the future of human civilization.

A hundred new worlds lie in its verses.
Whole centuries are involved in its moments.

Know, then, that it is the Qur'an, and only the Qur'an, which can lead you on and on to success and glory in this-world and in the world-to-come.What is the Qur'an?

It is beyond man's power to comprehend, or to describe, the greatness and importance of what the Qur'an holds for him. Yet, to begin with, you must have some idea of what it is and what it means to you, such that you are inspired to immerse the whole of your self in the Qur'an, in total commitment, complete dedication and ceaseless pursuit, as it demands.

The Qur'an is Allah's greatest blessing for you. It is the fulfillment of His promise to Adam and his descendants: 'There shall come to you guidance from Me, and whosoever follows My guidance no fear shall be on them, neither shall they sorrow' (al-Baqarah 2: 38). It is the only weapon to help your frail existence as you struggle against the forces of evil and temptation in this-world. It is the only means to overpower your fear and anxiety. It is the only 'light' (nur), as you grope in the darkness, with which to find your way to success and salvation. It is the only healing (shifa') for your inner sicknesses, as well as the social ills that may surround you. It is the constant reminder (dhikr) of your true nature and destiny, of your station, your duties, your rewards, your perils.

It was brought down by one who is powerful and trust- worthy in the heavens - the angel Jibra'il. Its first abode was that pure and sublime heart, the like of which man has never had - the heart of the Prophet Muhammad, blessings and peace be on him.

More than anything, it is the only way to come nearer and closer to your Creator. It tells you of Him, of His attributes, of how He rules over the cosmos and history, of how He relates Himself to you, and how you should relate to Him, to yourself, to your fellow men and to-every other existence.

The rewards that await you here are surely many, increasing manifold in the Hereafter, but what awaits you at the end of the road, promises Allah in the Hadith qudsi, 'the eye has seen not, nor the ear heard, nor the heart of man ever conceived', and, adds Abu Hurayrah: read if you wish [in al-Sajdah 32: 17]: 'No human being can imagine what joys are being kept hidden for them in reward for all that they did' (Bukhari, Muslim).Infinite Mercy and Majesty

Most important to remember is that what you read in the Qur'an is the word of Allah, the Lord of the worlds, which He has conveyed to you in a human language, only because of His mercy and care and providence for you. 'The Most-merciful, He has taught the Qur'an' (al-Rahman 55: 1-2). 'A mercy from your Lord' (al-Dukhan 44: 6). The majesty of the Qur'an, too, is so overpowering that no human being can comprehend it. So much so that, says Allah: 'If We had sent down this Qur'an upon a mountain, you would have seen it humbled, split asunder out of the fear of Allah' (al-Hashr 59: 20).

This act of Divine mercy and majesty is enough to awe and overwhelm you, to inspire you to ever-greater heights of gratitude, yearning and endeavour to enter the world of the Qur'an. Indeed, no treasure is more valuable and precious for you than the Qur'an, as Allah says of His generosity:

O men! There has come to you an exhortation from your Lord, healing for what is in the hearts, and a guidance, and a mercy for believers. Say: In [this] bounty of Allah, and in His mercy - in it let them rejoice. It is better than whatever they amass (Yunus 10: 574).Hazards and Perils

Rejoice you must, in the mercy and blessing and generosity of Allah. Seek you must, for the treasures that await your search herein. But the Qur'an opens its doors only to those who knock with a sense of yearning, a sincerity of purpose and an exclusive attention that befit its importance and majesty. And only those are allowed to gather its treasures, while they walk through it, who are prepared to abandon themselves completely to its guidance and do their utmost to absorb it.

It may quite possibly happen therefore that you may read the Qur'an endlessly, turn its pages laboriously, recite its words beautifully, study it most scholarly, and still fail to make an encounter with it that enriches and transforms your whole person. For, all those who read the Qur'an do not profit from it as they should. Some remain unblessed; some are even cursed.

The journey has its own hazards, as it must, just as it has its own precious and limitless rewards. Many never turn to it, though the Book always lies near at hand, and many are turned away from its gates. Many read it often, but come back empty-handed; while many others who read it never really enter its world. Some do not find, but are lost. They fail to hear God even among His own words; instead, they hear their own voices or those other than God's. Still others, though they hear God, fail to find inside themselves the will, the resolve and the courage to respond and live by His call. Some lose even what they had and, instead of collecting priceless gems, they return with back-breaking loads of stones which will hurt them for ever and ever.

What a tragic misfortune it would be if you came to the Qur'an and went away empty-handed - soul untouched, heart unmoved, life unchanged; 'they went out as they came in'.

The Qur'an's blessings are limitless, but the measure of your taking from it depends entirely upon the capacity and the suitability of the receptacle you bring to it. So, at the very outset, make yourself more deeply aware of what the Qur'an means to you and what it demands of you; and make a solemn determination to recite the Qur'an in an appropriate manner, so that you may be counted among 'Those whom We have given the Book, they recite it as it ought to be recited; it is they who believe in it' (al-Baqarah 2: 121).Tilawah

Tilawah is the word that the Qur'an uses to describe the act of its reading. No single word in English can convey its full meaning. 'To follow' is closest to its primary meaning. To read is only secondary, for in reading too, words follow each other, one closely behind the other, in an orderly and meaningful sequence. If one word does not follow the other, or if the sequence and order is not observed, the meaning is destroyed.

So, primarily, tilawah means, move closely behind, to go forward, to flow in a sequence, let go in pursuit, to take as a guide, leader, master, a model, to accept the authority, to espouse the cause, to act upon, walk after, practice a way of life, to understand, to follow the train of thought - or to follow. Reading the Qur'an, understanding the Qur'an, following the Qur'an - that is how those who have any right to claim faith in it relate themselves to it.

Tilawah or recitation is an act in which your whole person, soul, heart, mind, tongue and body—participates. In short your whole existence becomes involved. In reading the Qur'an, mind and body, reason and feeling lose their distinction; they become fused. As the tongue recites and words flow from the lips, the mind ponders, the heart reflects, the soul absorbs, tears well up in the eyes, the heart quakes and trembles, the skin shivers and softens just as the heart does, there no longer remains any duality between the two, even your hair may stand on end. And 'so he walks in a light from his Lord ... that is God's guidance, whereby He guides whomsoever He will' (al-Zumar 39: 22-3).

To read the Qur'an thus, as it deserves to be read, is not a light task; but nor is it too difficult or impossible. Otherwise the Qur'an could not have been meant for laymen like us, nor could it be the mercy and the guidance that it surely is. But obviously it does entail much travail of heart and mind, soul and intellect, spirit and body, and requires that certain conditions be observed and obligations be fulfilled - some inwardly, some outwardly. You should know them all, now, and endeavour to observe them before you enter the glorious world of the Qur'an.

Only then will you reap the full harvest of blessings that await you in the Qur'an. Only then will the Qur'an open its doors to you. Only then will it let you dwell inside it and dwell inside you. Nine months spent in the womb of your mother have transformed a drop of water into 'you' - hearing, seeing and thinking. Can you imagine what a lifetime spent with the Qur'an - seeking, hearing, seeing, thinking, striving - can do for you? It can make you into an entirely new 'being' - before whom even angels will feel proud to kneel. Ascending at every step taken within the Qur'an and every moment spent therein, you will reach towering heights. You will be gripped by the power and beauty that breathe and move within the Qur'an.

From Abdullah Ibn 'Amr Ibn al-'As: The Prophet, Allah's blessings and peace be on him, said, 'The companion of the Qur'an will be told: recite and ascend, ascend with facility as you used to recite with facility in the world. Your final abode is the height you reach at the last verse you recite' (Abd Da'ud, Tirmidhi, Ahmad, Nasa'i).

http://www.sunnipath.com/library/Books/B0039P0002.aspx

Book Corner

Quran Related
Way to The Quran - by Khurram Murad
Ulum al Qur'an - by Ahmad von Denffer

Sirah and Biography
Ar-Raheeq Al-Makhtum (The Sealed Nectar) - by Saifur Rahman al-Mubarakpuri

Fiqh and Shari'ah
Taleemul Haq - Compiled by Shabbir Ahmed E. Desai
HAJJ: Merits and Precepts - by Maulana Justice Muhammad Taqi Usmani

Spirituality
Fear and Hope - by Hujjatul Islam, Abu Hamid al-Ghazali

http://www.sunnipath.com/Library/Books/

The Meaning of Correct Tilawah

Written by Ibn Kathir
Friday, 10 November 2006

The Meaning of Correct Tilawah

Allah said,

[الَّذِينَ آتَيْنَـهُمُ الْكِتَـبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ]

(Those to whom We gave the Book. Yatlunahu Haqqan Tilawatih.)
`Abdur-Razzaq said from Ma`mar, from Qatadah, "They are the Jews and Christians.'' This is the opinion of `Abdur-Rahman bin Zayd bin Aslam, and it was also chosen by Ibn Jarir. Sa`id reported from Qatadah, "They are the Companions of the Messenger of Allah .'' Abu Al-`Aliyah said that Ibn Mas`ud said, "By He in Whose Hand is my soul! The right Tilawah is allowing what it makes lawful, prohibiting what it makes unlawful, reciting it as it was revealed by Allah, not changing the words from their places, and not interpreting it with other than its actual interpretation.'' As-Suddi reported from Abu Malik from Ibn `Abbas who said about this Ayah (2:121): "They make lawful what it allows and they prohibit what it makes unlawful, and they do not alter its wordings.'' `Umar bin Al-Khattab said, "They are those who when they recite an Ayah that mentions mercy, they ask Allah for it, and when they recite an Ayah that mentions torment, they seek refuge with Allah from it.'' This meaning was attributed to the Prophet , for when he used to recite an Ayah of mercy, he invoked Allah for mercy, and when he recited an Ayah of torment, he sought refuge from it with Allah.
Allah's statement,

[أُوْلَـئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ]

(they are the ones who believe therein)
explains the Ayah,

[الَّذِينَ آتَيْنَـهُمُ الْكِتَـبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ]

(Those to whom We gave the Book. Yatlunahu Haqqa Tilawatihi).
These Ayat mean, "Those among the People of the Book who perfectly adhered to the Books that were revealed to the previous Prophets, will believe in what I have sent you with, O Muhammad!'' Allah said in another Ayah,

[وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيهِمْ مِّن رَّبِّهِمْ لاّكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم]

(And if only they had acted according to the Tawrah, the Injil, and what has (now) been sent down to them from their Lord (the Qur'an), they would surely, have gotten provision from above them and from underneath their feet.) (5:66). The Ayah,

[قُلْ يَـأَهْلَ الْكِتَـبِ لَسْتُمْ عَلَى شَىْءٍ حَتَّى تُقِيمُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ]

(Say (O Muhammad ) "O People of the Scripture (Jews and Christians)! You have nothing (as regards guidance) till you act according to the Tawrah, the Injil, and what has (now) been sent down to you from your Lord (the Qur'an).'') means, "If you adhere to the Torah and the Gospel in the correct manner, believe in them as you should, and believe in the news they carry about Muhammad's prophethood, his description and the command to follow, aid and support him, then this will direct you to adhere to truth and righteousness in this life and the Hereafter.'' In another Ayah, Allah said,

[الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِىَّ الأُمِّىَّ الَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ]

(Those who follow the Messenger, the Prophet who can neither read nor write (i.e. Muhammad ) whom they find written with them in the Tawrah and the Injil.) (7:157) and,

[قُلْ ءَامِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلاٌّذْقَانِ سُجَّدًا - وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً ]

(Say (O Muhammad to them): "Believe in it (the Qur'an) or do not believe (in it). Verily, those who were given knowledge before it, when it is recited to them, fall down on their faces in humble prostration. And they say: "Glory be to our Lord! Truly, the promise of our Lord must be fulfilled.'') (17:107-108).
These Ayat indicate that what Allah promised for Muhammad will certainly occur. Allah also said,

[الَّذِينَ ءَاتَيْنَـهُمُ الْكِتَـبَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ - وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُواْ ءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ - أُوْلَـئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَـهُمْ يُنفِقُونَ ]

(Those to whom We gave the Scripture (i. e. the Tawrah and the Injil) before it, they believe in it (the Qur'an). And when it is recited to them, they say: "We believe in it. Verily, it is the truth from our Lord. Indeed even before it we have been from those who submit themselves to Allah in Islam as Muslims. These will be given their reward twice over, because they are patient, and repel evil with good, and spend (in charity) out of what We have provided them.) (28:52-54) and,

[وَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَـبَ وَالاٍّمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَـغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ]

(And say to those who were given the Scripture (Jews and Christians) and to those who are illiterates (Arab pagans): "Do you (also) submit yourselves (to Allah in Islam)'' If they do, they are rightly guided; but if they turn away, your duty is only to convey the Message; and Allah is the Seer of (His) servants) (3:20).
Allah said,

[وَمن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْخَـسِرُونَ]
(And whoever disbelieves in it (the Qur'an), those are they who are the losers), just as He said in another Ayah,

[وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الاٌّحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ]

(But those of the sects (Jews, Christians and all the other non-Muslim nations) that reject it (the Qur'an), the Fire will be their promised meeting place) (11:17).
As recorded in the Sahih, the Prophet said,

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِي إِلَّا دَخَلَ النَّار»

(By He in Whose Hand is my soul! There is no member of this Ummah (mankind and Jinns), Jew or a Christian, who hears of me, yet does not believe in me, but will enter the Fire.)

[يَـبَنِى إِسْرَءِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِى الَّتِى أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَـلَمِينَ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لاَّ تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنفَعُهَا شَفَـعَةٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ ]

(122. O Children of Israel! Remember My favor which I bestowed upon you and that I preferred you over the nations).) (123. And fear the Day (of Judgement) when no person shall avail another, nor shall compensation be accepted from him, nor shall intercession be of use to him, nor shall they be helped.)
We mentioned a similar Ayah at the beginning of this Surah, and it is mentioned here to emphisize the importance of following the Ummi Prophet and Messenger, who is described for the People of the Scriptures in their Books by his characteristics, name, the good news about him and the description of his Ummah. Allah warned them against concealing this information, which is among the favors that Allah granted them. Allah also commanded them to remember their daily life and their religious affairs and how He blessed them. They should not envy their cousins, the Arabs, for what Allah has given them, the Final Messenger of Allah being an Arab. Envy should not incite them to oppose or deny the Prophet or refrain from following him, may Allah's peace and blessings be upon him until the Day of Judgment.

[وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَـتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّى جَـعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِى قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّـلِمِينَ ]

(124. And (remember) when the Lord of Ibrahim (Abraham) tried him with (certain) commands, which he fulfilled. He (Allah) said (to him), "Verily, I am going to make you an Imam (a leader) for mankind (to follow you).'' (Ibrahim) said, "And of my offspring (to make leaders).'' (Allah) said, "My covenant (prophethood) includes not Zalimin (polytheists and wrongdoers).'')

http://www.muslimway.org/content/view/11649/37/

Tilawah Al-Quran, IIUM @ UIAM

Introduction

Reciting Al-Qur’an is a must for every Muslim. As a Muslim, the ability to recite Al-Qur’an is highly required. However, all the requirements will not be accomplished if the basics towards it are not tackled. There are many ahadith by the Prophet S.A.W concerning the advantages of reciting and learning Al-Qur’an. One of the hadith says:

“Recite Al-Qur’an, indeed it will give syafa’at (help) for those who recite it in the Day of Judgement.”

In another hadith, Prophet S.A.W also said:

“For those who want to converse with Allah S.A.W, read Al Qur’an.”

Tilawah Division which was formally known as Tilawah Unit was established in 1987 when the senate endorsed the proposal presented to start the unit within the Language Center. The establishment of the division is to comply with the Islamization of Knowledge as a mission and vision of IIUM.

The course is designed to suit all Muslim students to recite the Holy Quran in a correct manner. On the other hand, for the Arabic based student, the course is inadequate to prepare them to become an Islamic scholar.

All new students are required to sit for the Tilawah Placement Test (TPT) before following Tilawah courses. The TPT is regularly conducted at the beginning of each semester. From the TPT, students are divided into Exempted students, 2000 level and 1000 level students.

All students for both Gombak and Kuantan campus need to complete their Tilawah requirements within the first two years of their studies when compulsory registration is fulfilled. However students from IRK and BARB are automaticly placed in 3000 levels where they are required to complete three subjects of Tilawah Divison courses.

From the Tilawah course students are guided through a process of learning and practicing the rules of tajwid in the recitation of the Holy Quran. The main teaching approach is teaching and learning centered. Thus, students are assisted in developing their proficiency on reading the Holy Quran through the following learning strategies: imitating, practicing and memorizing. To sum up, students will learn the rules of tajwid in detail from the explanation of the instructors. So, students will be requested to apply those rules in recitation spontaneously.

Tilawah Division Objectives
1. To produce students who can recite the Holy Quran in a correct way based on the tajwid discipline. This is to ensure that students attain an acceptable reading standard as the recitation of the Holy Prophet PBUH transmitted by Hafs `An `Asim.

2. To produce students who can memorize surahs from Holy Al-Qurans) for the daily ibadah which are needed for prayers or to become an imam in solat.

3. To produce graduates who are able to recite the Holy Quran correctly and smoothly based on the rules of tajwid.

Courses Offered

1. TQ 1000 (TILAWAH AL-QURAN I)

2. TQ 2000 (TILAWAH AL-QURAN II)

3. TQ 3010 (ADVANCED TILAWAH I)

4. TQ 3020 (ADVANCED TILAWAH II)

5. TQ 3030 (TAHFIZ AL-QURAN)

Courses Outcomes

1. TILAWAH AL-QURAN I (TQB 1000M, TQB 1000E, TQS 1000M & TQS 1000E)
At the end of the course students are able to: -
Pronounce Quranic letters correctly
Apply the simple rules of tajwid in their recitation such as: Ghunnah and izhar, madd with 2, 4 and 6 harakat
Recite and memorise 13 simple surahs from the end of juz ‘amma fluently

2. TILAWAH AL-QURAN II (TQB 2000M, TQB 2000E, TQS 2000M & TQS 2000E)
At the end of the course students are able to: -
memorise 22 simple surahs from the end of juz amma correctly as a preparation to be an Imam in solat.
Learn the rules of tajwid as the foundation of correct and accurate reading of the Holy Quran (Nun Sakinah, Mim Sakinah and Madd)
Recite the Holy Quran accurately and fluently (consist of Fasohah, Ghunnah, Madd and Tarqiq and Tafkhim)

3. TQ 3010 (ADVANCED TILAWAH I)
At the end of the course students are able to: -
define the principal of Tajwid rules as narrated by Hafs `An `Asim with the evidence from al-Quran and Sunnah.
explain the tajwid rules theories which consist of categories of Ghunnat rules, divisions of Madd Asli and Madd Far’ie with the Hamzah and Sukun reasons, The divisions of Alif Lam in Quranic letters andThe Ways (Turuq) of recitation in Hafs and ‘Asim.
practice the rules and theories practically in quranic recitation.
memorize half portion of Juz 30.

4. TQ 3020 (ADVANCED TILAWAH II)
At the end of the course students are able to: -
recite the Holy Quran in the correct way based on the tajwid discipline as transmitted by Hafs `An `Asim.
explain the tajwid rules theories which consist of Makhraj and Sifat, The Tarqiq / Tafkhim of Quranic letters, Waqf and Ibtida’, The Idgham categories and Hamzah Wasl and Qat’.
practice the rules and theories practically in quranic recitation.
memorize selected surahs : Al-Sajdah, Yasin, Al-Insan.
5. TQ 3030 (TAHFIZ AL-QURAN)

At the end of the course students are able to: -
recite from memory verse 1 to 141 of Surat Al-Baqarah.
write from memory verse 1 to 141 of Surat Al-Baqarah.

Division Activities

Recitation of Holy Quran Competitions.
Memorization of Holy Quran Competitions.
Tahfiz Camp for Students.
Quranic Cultural Night.
Workshops for New Tilawah Staffs.
Workshops on Teaching & Learning of Tilawah Al-Quran.
Seminars on Tilawah Al-Quran Issues.

http://www.iiu.edu.my/celpad/tqd/?Courses_Offered

http://kelasquran.blogspot.com/2009/02/kursus-tilawah-al-quran-untuk-orang.html

Saturday, April 18, 2009

How I came to Islam: My Choice by Lim Jui Soon

My Choice by Shah Kirit Kumar

Why I changed my path
What liberated me
Where I found the final testament
where I got the Message
How I stopped existing and started living

Friday, April 17, 2009

Kaedah Jibril, Kaedah mudah menghafaz Al-Quran untuk golongan awam

MODUL 1

Hebatnya Al-Quran! : kenali kitab suci anda hayatinya dan fahami ke’mukjizat’annya!
– 9.00 - 10.30 pagi.

Ini adalah modul utama yg akan menjadi ’asas motivasi’ kpd kefahaman Al-Quran anda.

Segala mukjizat Al-Quran yang jarang didengar di ceramah umum dan hanya terdapat dalam kitab arab kalangan ulama muktabar sahaja, buat pertama kalinya didedahkan dalam satu pakej modul lengkap –TUJUAN UTAMANYA? : bongkar Rahsia kitab ajaib dari langit yang selama ini tersorok di celah-celah rak buku anda!

Sebahagian dari kandungan modul hebat ini :

3 Fakta unik ’keajaiban tidak terbatas Al-Quran’
fakta yg akan meluruskan kembali penilaian anda terhadap Al-Quran, dengan penerangan yang mudah untuk difahami dan melekat terus ke dalam hati.

JAWAPAN PALING KUKUH, BUKTI KEASLIAN AL-QURAN.
Inilah satu-satunya jawapan yang akan mematikan terus sebarang keraguan dari sesiapapun, baik orientalis mahupun golongan kurang iman!

Apa perbezaan IQ,EQ dan SQ kita dengan para ulama silam?
Apakah sebabnya mereka boleh menghafaz ribuan hadis & mengarang beratus kitab dizaman komputer belum wujud? –Fakta yg selama ini disimpan rapi oleh para ulama akan anda ketahui...

KELEBIHAN KOMBINASI ”Rohani dan Jasmani” serta ”Fikir serta Zikir”
yg selama ini menjadi KEHEBATAN dalaman setiap ayat Al-Quran sehingga membezakannya dari buku sains,politik,teknologi, sastera dan novel ciptaan manusia.

FAKTOR SEBENAR Rasulullah menjadi Insan cemerlang, gemilang dan terbilang
FAKTOR Q.Q. Faktor yang selama ini menjadi amalan wajib para ulama terbilang, para cendekiawan dan individu bertahap wali agung akan berada di genggaman anda.....

Yang pasti, sebaik sahaja anda habis mendengar modul ini, anda akan memahami apa sebenarnya mukjizat Al-Quran, sehingga hati SAIDINA UMAR menjadi cair dengan bacaannya!MODUL 2
KAEDAH JIBRIL –kaedah terbaru & termudah menghafaz surah Al-Quran ditengah kesibukan harian anda! - 11.00- 12.45 tgh.

Inilah ’jantung’ utama pencarian kita! KAEDAH JIBRIL : kaedah BERKUASA TINGGI yang akan mendedahkan secara ’step-by-step’ untuk anda terus menghafaz sebaik habis seminar, terus menerus setiap hari dgn keistimewaan tambahan : dijamin tidak mengganggu waktu bekerja 8-5 anda!

Sebagai idea awal, disini saya sertakan beberapa kandungan hebat modulnya :

FAKTA SEBENAR kemampuan ingatan manusia menurut pakar Psikologi & saintifik
mengapa otak digelar ’otot kecil berkuasa raksasa’ sehingga jutaan buku mampu diingati jika ia digunakan 100%!

Mengapa nama Malaikat Jibril digunapakai untuk kaedah ini?
Apakah sebabnya Malaikat Jibril memeluk Rasulullah sebanyak 3 kali sblm menyampaikan wahyu pertama? Bagaimana peristiwa besar ini menjadi prinsip utama dalam Kaedah Jibril?

Teknik Pertama KAEDAH JIBRIL : STRATEGI 3Q
rahsia mengingati ayat Al-Quran, dgn penerangan yg sangat terperinci, satu persatu. Teknik pertama ini tepat sebagai ’batu loncatan’ jika anda ingin menghafaz ayat Al-Quran seperti pakar.....walaupun tanpa ’basic’ & pengalaman!

Teknik kedua KAEDAH JIBRIL : kekuatan ’serampang 3 mata’
teknik mengulang bersifat ’sekejap tapi ingat’. Sedikit panduan : sebenarnya cara inilah yang menjadi ’main factor’ ingatan hafazan Al-Quran anda sentiasa kekal, walaupun anda sibuk kesana-sini hadiri mesyuarat, atau ’deadline’ kerja yang tak putus-putus!

2 ciri tambahan : Fathus Sodar dan Fathus Sobar
yg menjadi 'tonik' kekuatan dalaman supaya momentum menghafaz terus kekal! Yg menariknya ialah, ia mampu melonjakkan motivasi menghafaz sesiapapun, tidak kira apapun tahap kemampuannya.

10 Surah popular. InsyaAllah!
Ketahui bagaimana sistem KAEDAH JIBRIL bekerja sehingga impian 10 surah ini berada dalam ingatan anda....kurang dari 6 bulan 2 minggu...

Dan banyak lagi fakta serta penerangan lain yang akan mendedahkan anda ’complete picture’ tentang KAEDAH JIBRIL.


MODUL 3
Ayuh kita berlatih! –latihan praktikal secara step-by-step, cara mengaplikasikan kaedah Jibril.
2.00 –3.00 ptg

Selamat datang ke medan latihan. Selama 1 jam, anda akan dilatih oleh Ustaz Asraff sendiri, satu persatu, bagaimanakah cara untuk mengamalkan KAEDAH JIBRIL.

Melalui modul ini, segala ilmu teori dalam modul 2 akan dijelmakan secara praktikal (anda perlu menghafaz disini)... Berita baiknya, anda tidak perlu risau jika ditanya secara individu.....kesemuanya secara berkumpulan....dan bonus lain dalam modul ini ialah :

- Melalui praktikal, sesiapapun selepas ini boleh terus menghafaz, tidak kira apapun tahap anda. Hanya teruskan sahaja sistem ini sebagai 'senjata menghafaz' setiap hari. Dan, sebaik keyakinan anda bertambah (dan surah Sejadah serta Insan sudah boleh dibawa dalam solat subuh pagi Jumaat), anda boleh terus mencuba teknik KAEDAH JIBRIL pd surah yang lebih panjang!

Asas pengetahuan Tajwid anda akan diperkemaskan
Anda akan mengetahui jenis kesalahan yang sering dilakukan ketika membaca Al-Quran...adakah ia ’LAHNUN JALIY’ yang boleh membatalkan solat, atau ’LAHNUN KHOFIY’?

Kawal sendiri ‘speed’ bacaan Al-Quran anda
Ia boleh dilakukan setelah anda ketahui 4 tahap kelajuan membaca Al-Quran yg akan didedahkan...

Beza bacaan ’ala melayu’ dan gaya bacaan ’ala arab’ .
Ketahui kesalahan lazim yang sering dilakukan, dan bagaimana cara untuk menggayakan sebutan huruf seperti bacaan Imam Mekah dan Madinah.
Sistem TALAQQI WAL MUSYAFAHAH
Inilah sistem yang diamalkan oleh Rasulullah setiap kali baginda bertemu dgn Malaikat Jibril – dan kini akan anda praktikan.

sesi terbuka untuk soal jawab
TANYA Ustaz Asraff SECARA LANGSUNG, anda boleh menyoal apa sahaja – masalah kurang yakin, mental block, gagap ketika membaca, lupa pangkal ayat, berapa kali ulang? dan lain-lain.


MODUL 4
10 Tips ’booster’ekstra! –senarai tips, teknik berkesan, petua & beberapa amalan untuk para penghafaz. –3.30 –4.45 ptg

Modul ini merupakan pelengkap kepada KAEDAH JIBRIL. Pengalaman saya selama berbelas tahun DIPADATKAN dalam 10 komponen penting yang amat anda perlukan untuk melajukan hafazan, menyelesaikan masalah di tengah jalan, & memberikan jawapan supaya semangat menghafaz anda sentiasa membara! Antaranya :

doa mustajab supaya mudah menghafaz.
Apakah yang perlu dilakukan supaya doa anda betul-betul diperkenankan Tuhan?

- Terfikir bagaimana para ulama besar seperti Imam Syafie, Imam Malik dan beribu yang lain cepat dan kuat ingatan tanpa air Yasin, pil vitamin dan makanan tambahan? Mudah sahaja!..mereka mengetahui ’petua mujarab’ dari Rasul - Solat Taqwiyatul Hifzi .... kita akan kongsi bersama nanti....

3 cara berkesan utk mengelakkan penyakit ’cepat lupa’
terutamanya dalam situasi ’blank’. Sebaik anda mengetahui skill ini, anda seakan memiliki penawar ajaib untuk : Lupa, blank, ayat-ayat mengelirukan dan kebimbangan.

Masuk kedalam ’minda bawah sedar’,
Ketahui teknik kawalan minda dan ’state of confidence’ , mengubah diri dari ’zero to hero’ supaya momentum semangat menghafaz sentiasa berkekalan!

Apa yg perlu dimakan? apa yg tak boleh dimakan?
Mengapa makanan/supplement tanpa asas ’halalan toyyiba’ lebih banyak menambah berat badan, dari khasiat otak? Ketahui berita baik, bagaimana asas ’RESEPI PEMILIHAN MAKANAN DARI AL-QURAN' ini benar-benar meningkat energi minda, bukannya berat badan anda!

2 PENGHALANG UTAMA penyebab 'gagal' ketika menghafaz.
Pelajari cara untuk mengatasi masalah ini, & tingkatkan momentum anda 2 kali ganda setiap hari!

- fakta yang memeranjatkan anda, jika anda hidup selama 63 tahun, ketahui bagaimana anda membuang masa 10 TAHUN sepanjang hidup, hanya untuk menonton TV –jika alasan ’tidak ada masa’menjadi sebab utama anda masih tidak mampu menghafaz Surah Yasin yang dibaca beratus kali sejak 20 /30/40/50 tahun lepas.

.....dan ini hanyalah ’tip of th iceberg!’

http://www.kaedahjibril.com/

Sistem Pembelajaran dan Kaedah Hafazan Al-Qur'an yang Efektif: Satu Kajian di Negeri Selangor dan Terengganu

ABSTRAK

Penyelidikan yang dijalankan ini ialah satu kajian untuk melihat serta mengkaji Sistem Pembelajaran dan Kaedah Hafazan al-Quran Yang Efektif: Satu Kajian di Kuala Lumpur dan Terengganu. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk melihat apakah kaedah yang paling sesuai dan berkesan di dalam pembelajaran dan penghafazan al-Quran. Kajian ini telah dijalankan di dua buah institusi tahfiz yang ada di Malaysia iaitu di Institut Al-Quran Kuala Lumpur dan Madrasatul Quran
Kubang Bujuk, Terengganu. Seramai 368 orang responden yang terdiri daripada pelajar di kedua-dua institusi tahfiz yang terlibat di dalam kajian ini. Instrumen yang digunakan di dalam kajian ini adalah melalui borang soal selidik yang telah
diedarkan, temubual yang dijalankan untuk mendapatkan maklumat serta kajian perpustakaan. Keseluruhan data yang diperolehi telah dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 12.0. Secara keseluruhannya, kajian yang dijalankan ini adalah mencapai objektif yang telah ditetapkan oleh penyelidik iaitu untuk mengkaji apakah sistem pembelajaran dan kaedah hafazan al-Quran yang paling berkesan di dalam mendalami ilmu al-Quran.

Abstract

The purpose of this research is to study and identify an effective method of learning and memorizing al-Quran in Kuala Lumpur and Terengganu. The focus of the study is to know and the most effective method in memorizing al-Quran. The research has been done at two memorizing institutions in Malaysia; al-Quran memorizing institute of Kuala Lumpur and the School of Quran at Kubang Bujuk, Terengganu. 368 respondents has been selected from these institutions to be involved in this research. The instrument used in this research is a set of questionnaires, interview and library research. The data is analyzed using Statistical Package for Social Science (SPSS) version 12.0. In summary, this research has achieved its objective; that is to know the most suitable and the most effective method in the learning and memorizing al- Quran.

Item Type: Monograph (Project Report)
Uncontrolled Keywords: Sistem Pembelajaran, Kaedah Hafazan Al-Qur'an, Efektif
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc
ID Code: 2844
Deposited By: Mohd Kamarul Irwan Abdul Rahim
Deposited On: 21 May 2007 11:57
Last Modified: 19 Jun 2007 16:44

Download the paper here
http://eprints.utm.my/2844/1/75184.pdf

http://eprints.utm.my/2844/

Monday, April 13, 2009

PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN

PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN

SASARAN

TAHUN SATU
• ENAM BULAN PERTAMA
•IQRA’ 1-6
• ENAM BULAN KEDUA
• IQRA’ & AL-QURAN

STRATEGI

1.MENGENALPASTI KANDUNGAN PELAJARAN
2.MENYEDIAKAN BAHAN BANTU MENGAJAR
3. MELAKSANAKAN KAEDAH PENGAJARAN IQRA’ YANG MENEKANKAN KEPADA BUNYI DAN BACAAN ( BUKAN MENGEJA DAN MEMBACA)
4. MENCATAT PENCAPAIAN MURID DALAM REKOD BACAAN


PANDUAN GURU
IQRA’ 1
• BAHAGIKAN KEPADA KUMPULAN
• GURU MENYEBUT CONTOH BACAAN PADA BARIS PERTAMA YANG BERCETAK TEBAL
• MURID MEMBACA SECARA INDIVIDU • GURU MENEKANKAN BACAAN PENDEK PADA BUNYI HURUF –HURUF FATHAH
• GURU MENYEMAK DAN MENCATAT KEBOLEHAN MURID
• MURID YANG SUDAH MENGUASAI DIPINDAHKAN KE BUKU 2

IQRA’ 2
• PENEKANAN SEBUTAN BACAAN PENDEK PADA MS 1-13
• MENERANGKAN PERUBAHAN HURUF YANG DISAMBUNG JIKA PERLU
• PENEKANAN BACAAN PANJANG PENDEK PADA MS 14 DAN SETERUSNYA
• GURU MENEGUR KESALAHAN BACAAN

IQRA’3
• PENEKANAN PADA KEPELBAGAIAN BARIS (ATAS,BAWAH DAN HADAPAN)
• GURU MENERANGKAN SEBUTAN HURUF MENGIKUT BARIS
• GABUNGJALIN BUNYI SEBUTAN DENGAN SEBUTAN BAHASA LAIN (MELAYU/ARAB)
CONTOH: MA MA KU MA MA KU
PA PA KU PA PA KU
RA TU KU RA TU KU
HA TI KU HA TI MU

• MURID MEMBACA SECARA KELAS/KUMPULAN/INDIVIDU
• GURU MENYEMAK DAN MENCATAT PENCAPAIAN MURID


PELAKSANAAN P&P KHATAM AL-QURAN

PENDAHULUAN:
1. Proses P & P al-Quran adalah proses berterusan (hingga khatamAl-Quran)
2. Oleh itu aspek bilangan gurudengan nisbah murid mestilahsesuai dan perlu diberi perhatian.
3. Kaedah talaqqi mushafahah perlu diaplikasikan dengan sebaik-baiknya.


ADAB MEMBACA AL-QURAN

A. Sebelum Membaca al-Quran
1. Bersih pakaian, badan dan tempat dari segala najis.
2. Bersih dari hadas kecil ( berwudhuk)
-cadangan: setiap murid hendaklah berwudhuk gunakan air dalam botol yang dibawa
3. Berpakaian sopan dan menutup aurat.
4. Membaca al-Quran kerana mencari keredhaanAllah.
5. Berdoa sebelum memulakan P & P.
6. Ikhlas mempelajari al-Quran.
7. Memulakan bacaan dengan ta’awuz dan basmalah.
8. Duduk dalam keadaan sopan.
9. Membaca dengan suara sederhana, fasih dan betul.
10.Membaca al-Quran dengan Lahjah Arab dan bertajwid.
11.Menghormati bacaan al-Quran.
12.Menggunakan penunjuk yang sesuai.

B. Selepas Membaca al-Quran
1. Berdoa sesudah selesai belajar al-Quran.
2. Mencium mushaf al-Quran
3. .Membawa, menyimpan dan meletakkan al-Quran di tempat tinggi.
4. Bersalaman dengam guru

PELAKSANAAN KELAS TASMIK
1. Dilaksanakan diluar jadual
1.Waktu kokurikulum-Rabu/Sabtu
Pagi-7-7.30 pagi (Sesi pagi)
Tengahari-12-1 ptg (Sesi petang)
Petang-4.30-5.30 petang (pulang sekolah agama)
2. Semua murid terlibat.
3. Merujuk kepada kaedah Khatam al-Quran.
4. Murid cemerlang tidak terikat dengan agihanjuzuk yang dicadangkan dalam sukatan.
5. Guru merekodkan pencapaian bacaanmurid.

KAEDAH PELAKSANAAN KHATAM AL-QURAN

1. MURID DIBAHAGIKAN MENGIKUT KUMPULAN
1) CEMERLANG -Lancar membaca Al-Quran
2) SEDERHANA -Menguasai Iqra’ 4 ke atas.
3) POSITIF PENGUASAAN AL-QURAN –
Masih berada (belum menguasai) buku Iqra’ 3
dan kebawah.

2. GURU MENYEDIAKAN BBM YANG SESUAI
DENGAN POTENSI MURID
-penekanan kepada warna bacaan

3. GURU MENGGUNAKAN KAEDAH BERIKUT:
1. Talaqqi Musyafahah
2. Tikrar ( latih tubi)
3. Halaqah / Tadarus
4. Rakan Pembimbing ( murid turus)

Cadangan aktiviti menyebut secara kaedah pengulangan (tikrar-latih tubi):

• Guru menulis dan menyebut contoh sebutan huruf/kalimah
• Murid mengikut bacaan guru secara kelas/kumpulan/individu
• Membaca secara latih tubi-kelas/kumpulan/individu
• Penilaian secara berpasangan/individu
• Penilaian guru-membetulkan kesalahan

PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN

4 modul Khatam al-Quran dibina untuk:
1. Membantu guru merancang P & P khatam al-Quran.
2. Memberi pilihan kepada guru mempelbagaikan kaedah P & P khatam al-Quran.
3. Memberi panduan kepada guru melaksanakan P & P Tasmik

MODUL 1

1. Set Induksi -3 minit
-Guru menayangkan CD mengandungi huruf -huruf hijaiyah.
-Guru meminta murid menyebut huruf-huruf dalam tayangan
-Guru mengaitkan bahan dalam tayangan dengan isi pelajaran yang akan dipelajari.

2. Perkembangan

2.1 Langkah 1 – 10 minit
-Membaca mengikut bacaan guru ayat-ayat al-Quran yang ditentukan secara berkumpulan sambil memerhati pergerakan bibir guru.

2.2
Langkah 2 -10 minit
• Murid membaca mengikut tahap pencapaian masing-masing. (Iqra’ 3 dan kebawah)
• Talaqqi mushafahah dihadapan guru secara individu.
•Murid-murid lain mengulang bacaan terdahulu secaraindividu.
• Setelah talaqqi mushafahah murid dikehendakimengulang bacaan secara individu.

2.3
Langkah 3 – 34 minit
-Murid yang selesai mengulang bacaan dikehendaki tasmik dihadapan guru.
-Murid yang selesai tasmik hendaklah mengikuti aktiviti pengukuhan, pengayaan atau peneguhan.
-Guru merekodkan pencapaian murid.

3. Penutup -3 Minit
-Guru memupuk minat membaca Al-Quran dengan memperdengarkan nasyid Iqra’
.-Guru dan murid membaca doa penutup bersama-sama.

MODUL 2

1. Set Induksi -3 minit

-Guru menayangkan CD bacaan al-Quran
-Guru bersoal jawab dengan murid dan mengaitkan dengan tajuk yang akan dipelajari.

2. Perkembangan

2.1 Langkah 1 – 6 minit
-Guru membaca surah al-Baqarah: 127 -134 sebagai bacaan contoh.
-Murid mengikut bacaan guru secara kumpulan.

2.2 Langkah 2 -10 minit
-Murid turus membaca surah AlBaqarah 127-134 dihadapan guru.
-Guru membetulkan hukum tajwid (hukum Nun Sakinah)
-Murid turus membaca secara individu dihadapan guru.
-Membaca secara talaqqi mushafahah.
-Murid lain mengulang bacaan yang telah dipelajari.

2.3 Langkah 3 -38 minit
-Guru membaca potongan-potongan ayat diikuti oleh murid-murid.
-Guru membetulkan sebutan dan bacaan murid.
-Murid Turus membantu murid pelbagai pencapaian secara talaqqi mushafahah.
-Guru menilai bacaan murid secara individu mengikut kaedah talaqqi mushafahah.
-Guru merekodkan bacaan murid.

2.4 Penutup – 3 minit
-Guru menerangkan kelebihan membaca al-Quran
-Guru dan murid membaca doa penutup.

MODUL 3

1. SET INDUKSI -3 minit
-Guru mempamerkan gambar kaabah.
-Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan gambar tersebut.
-Mengaitkan jawapan dengan tajuk pelajaran berdasarkan surah Al-Baqarah :
127-134

2. PERKEMBANGAN
2.1 Langkah 1 – 6 minit
-Guru membaca Surah Al-Baqarah: 127-134 sebagai bacaan contoh
-Murid mengikut bacaan guru secara kelas

2.2 Langkah 2 -16 minit
-Murid turus membaca Surah Al-Baqarah:127-134 dihadapan guru secara bergilir-gilir mengikut kaedah talaqqi musyafahah.
( Dalam masa sama murid turus yang lain membantu rakan dalam kumpulan mengikut
kaedah yang sama)
-Guru menerapkan hukum tajwid di dalam ayat yang dibaca kepada semua murid ( nun sakinah)

2.3 Langkah 3 -32 minit
-Murid dalam kumpulan membaca di hadapan guru secara individu.( P & P berlaku dalam bentuk pusingan bacaan)
*Kumpulan dibahagikan mengikut bilangan murid turus.

-Murid turus membantu rakan yang lain dalam kumpulan
.* Murid yang dibantu oleh murid turus akan tasmik kepada guru untuk dinilai bacaannya
secara talaqqi musyafahah.
-Guru menilai dan merekod pencapaian bacaan murid.

3. Penutup – 3 minit
-Guru memperdengarkan bacaan al-Quran dari CD untuk memupuk minat murid.
-Membaca doa penutup.

MODUL 4

1. Set Induksi -2 minit
-Guru menayangkan slaid gambar qari sedang mengaji
-Guru bersoal jawab dengan murid mengenai gambar yang ditayangkan dan mengaitkan dengan tajuk yang akan dipelajari.

2. Perkembangan –
2.1 Langkah 1 – 10 minit
-Guru memperdengarkan bacaan melalui CD surah Al-Baqarah : 127 – 134
-Guru menerapkan tentang hukum mad (kadar bacaan) yang terdapat pada ayat tersebut
-Guru menunjukkan contoh simbul warna

2.2 Langkah 2 -25 minit
-Guru membahagikan murid secara berpasangan antara murid turus dengan murid biasa
-Tasmik berpasangan secara bergilir-gilir berdasarkan ayat yang telah dibaca
-Guru membimbing aktiviti tasmik murid
-Talaqqi musyafahah mengikut giliran
(guru menilai dan merekod pencapaian)
-Rakan pasangannya mengulang bacaan ayat-ayat.

2.3 Langkah 3 – 20 minit
-Murid yang belum tasmik meneruskannya dengan guru untuk dinilai bacaannya secara talaqqi musyafahah.
-Guru menilai dan merekod pencapaian murid.

3. Penutup -3 minit
-Guru memberi perangsang agar murid mempelajari Al-Quran
-Membaca Al-Quran adalah amalan mulia
-Guru dan murid membaca doa penutup

http://www.scribd.com/doc/11596879/TALAQQI-MUSYAFAHAH

Sunday, April 12, 2009

Hikmah penurunan ayat suci al-Quran

AL-QURAN adalah kalam Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad saw, pembawa amanat yang jujur dan tanggungjawab. Al-Quran yang dibawanya mengandungi undang-undang dan petunjuk bagi umat Islam dalam mengatur tujuan hidup dan kehidupan sejagat.

Firman Allah bermaksud: “(Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu adalah) Ramadan yang padanya diturunkan al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan salah...” – (Surah al-Baqarah, ayat 185).

Apakah al-Quran? ‘Quran’ menurut pendapat yang paling kuat seperti dikemukakan Dr Subhi Al Salih bererti ‘bacaan,’ asal kata qara’a. Kata al-Qur’an berbentuk masdar dengan erti isim maf’ul iatu maqru’ (dibaca).

Dalam al-Quran ada pemakaian kata ‘Quran’ seperti dalam ayat 17 dan 18, Surah al-Qiyaamah. Firman Allah bermaksud: “Sesungguhnya mengumpulkan al-Quran (dalam dadamu) dan (menetapkan) bacaannya (pada lidahmu) itu adalah tanggungan kami. Kerana itu jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikut bacaannya.”

Kemudian dipakai kata ‘Quran’ untuk al-Quran yang dikenal sekarang ini.

Ada pun definisi al-Quran adalah: “Kalam Allah yang juga mukjizat yang diturunkan (diwahyukan) kepada Nabi Muhammad dan yang ditulis di mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir serta membacanya adalah ibadah.’

Dengan definisi ini, kalam Allah yang diturunkan kepada nabi selain Nabi Muhammad tidak dinamakan al-Quran seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Injil (Nabi Isa). Dengan demikian pula, Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang membacanya tidak dianggap sebagai ibadah seperti hadis Qudsi, tidak pula dinamakan al-Quran.

Bagaimanakah al-Quran diwahyukan? Nabi menerima wahyu dengan pelbagai cara dan keadaan, antaranya:

Malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hatinya.

Dalam hal ini, Nabi Muhammad tidak melihat sesuatu pun, hanya berasa ia sudah berada dalam kalbunya. – (Surah Asy Syuura, ayat 51).

Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi berupa seorang lelaki yangmengucapkan kata-kata kepadanya sehingga beliau mengetahui dan hafal kata-kata itu.

Wahyu datang kepadanya seperti gemerincingnya loceng.

Cara inilah yang amat berat dirasakan Nabi. Kadang-kadang pada keningnya keluar peluh walaupun ketika wahyu itu turun pada musim sejuk yang teruk.

Ada kalanya, unta yang Baginda tunggang terpaksa berhenti dan duduk kerana berasa amat berat apabila wahyu itu turun.

Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi, tidak berupa seorang lelaki seperti keadaan di atas, tetapi benar-benar seperti rupanya yang asli. Hal ini disebut dalam ayat 13 dan 14 Surah an-Najm.

Al-Quran diturunkan beransur-ansur dalam masa 22 tahun 2 bulan 22 hari atau 23 tahun, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah.

Hikmah al-Quran diturunkan secara beransur-ansur itu adalah:

Lebih mudah difahami dan dilaksanakan. Orang tidak akan melaksanakan suruhan dan larangan sekiranya ia diturunkan sekali gus secara banyak. Hal ini disebutkan oleh Bukhari dan riwayat Aisyah.

Antara ayat itu ada yang nasikh dan ada yang mansukh, sesuai dengan permasalahan pada waktu itu. Perkara ini tidak dapat dilakukan sekiranya al-Quran diturunkan sekali gus. (Ini menurut pendapat yang mengatakan adanya nasikh dan mansukh).

Turunnya sesuatu ayat sesuai dengan peristiwa yang berlaku akan lebih mengesankan dan berpengaruh di hati.

Memudahkan penghafalan.

Orang musyrik bertanya mengapakah al-Quran tidak diturunkan sekali gus seperti disebut dalam al-Quran ayat 32, Surah al-Furqan. “Mengapakah al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekali gus?”

Dijawab dalam ayat itu sendiri: “Demikianlah, dengan (cara) begitu Kami hendak menetapkan hatimu.”

Ada antara ayat itu jawapan daripada pertanyaan atau penolakan suatu pendapat atau perbuatan. Perkara ini seperti dikatakan oleh lbnu ‘Abbas. Hal ini tidak dapat terlaksana kalau al-Quran diturunkan sekali gus.

http://www1.bharian.com.my/Misc/RamadanAlMubarak/Puasa/Hari/Rehal/20041023100125

Akademi Al-Qur`an – Medic Malaysia

MAKLUMAT UMUM PENGAJIAN DI MESIR
PROGRAM BERSEPADU

PENGAJIAN DEGREE PERUBATAN, PERGIGIAN & FARMASI

DI UNIVERSITI AL-AZHAR & UNIVERSITI ZAGAZIG, MESIR

SESI SEPTEMBER 2009

1) Permohonan

Permohonan dibuka mulai sekarang kepada semua pelajar beragama Islam.

Tarikh tutup permohonan pada 31 Mei 2009.

2) Kelayakan

a) Lulus SPM sekurang-kurangnya gred B4 dalam matapelajaran Biologi, Kimia, Fizik, Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris; ATAU

b) A Level England dalam matapelajaran yang berkaitan; ATAU

c) Kelayakan-kelayakan lain yang berkaitan boleh dipertimbangkan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak universiti.

3) Tarikh Berlepas ke Mesir

Penerbangan dirangkakan bermula pada minggu ke-3 September 2009. Kuliah akan bermula pada awal Oktober 2009.

4) Keistimewaan Program Bersepadu

Program Bersepadu ini mencakupi pengajian tajwid, hafazan Al-Qur`an dan pengajian ilmu-ilmu Islam, kursus motivasi dan pembinaan saksiah diri dan profesional di samping pengajian utama perubatan/pergigian/farmasi. Di akhir pengajian degree, pelajar-pelajar akan dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Surgeri/Pergigian/Farmasi dan Sijil Pengajian Islam. Program bersepadu ini berhasrat untuk melahirkan ‘Profesional yang Berteraskan Ilmu, Bertunjangkan Iman, Bersifat Taqwa dan Beramal Soleh’.

5) Tempoh Pengajian

a) Perubatan (6 tahun)

b) Pergigian (5 tahun)

c) Farmasi (5 tahun)

6) Kursus Persediaan

a) Pelajar-pelajar dikehendaki menghadiri kursus persediaan ini selama/bagi tempoh 2 – 4 minggu sebelum berlepas ke Mesir. Tarikh sebenar dan tempat kursus ini akan dimaklumkan kemudian.

b) Kursus Bersepadu ini diurus oleh Akademi Al-Qur`an – Medic Malaysia bersama dengan universiti yang berkenaan.

7) Akademi

Akademi Al-Qur`an – Medic Malaysia ialah sebuah institusi pendidikan yang mengurus program persediaan, permohonan dan kemasukan pelajar-pelajar untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang Ijazah Sarjana Muda Perubatan/Pergigian/Farmasi di universiti-universiti di Republik Arab Mesir. Akademi mempunyai pegawai tetap yang berpengalaman berkhidmat menguruskan hal ehwal pelajar di Mesir. Akademi Al-Qur`an – Medic Malaysia juga bersedia untuk berusaha membantu pelajar-pelajar yang cemerlang dari keluarga miskin untuk mendapatkan bantuan.

8) Majlis Taklimat

Taklimat akan disampaikan oleh Prof. Dr Saad El-Osh, Dekan Fakulti Perubatan, Universiti Zagazig, Mesir dan wakil Fakulti Perubatan, Universiti Al-Azhar pada dua tarikh berikut:

Tarikh: 10 April 2009 (Jumaat)

Masa: 10.00 pagi

Tempat: Kompleks Al-Hikmah – ABIM, Tanjong Mas, Jalan Pengkalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan

Tarikh: 12 April 2009 (Ahad)

Masa: 10.00 pagi

Tempat: Dewan Kuliah, Kompleks Tun Abdullah Mohd Salleh, UKM Bangi

9) Cara memohon

Isi borang permohonan dan hantarkan kepada Akademi:

a) Secara online di www.quranmedic.my

b) Muat turun borang di www.quranmedic.my

c) Hubungi kami sekiranya borang ingin dikirim melalui pos, faks atau e-mel.

10) Program Semasa Cuti Panjang (Julai – September)

a) Di Mesir - program Kecemerlangan Akademik dan Bina Saksiah.

b) Di Malaysia - program Perkhidmatan Kesihatan Masyarakat anjuran bersama Akademi Al-Qur’an – Medic Malaysia dan Malaysian Relief Agency (MRA) iaitu bersama pakar-pakar perubatan.

c) Program Umrah (atas perbelanjaan sendiri).

11) Keterangan lanjut, sila hubungi Akademi:

a) Tel: 03-8926 7045; Faks: 03-8926 7043

b) Emel: quranmedic@gmail.com (Website: www.quranmedic.my)

c) No. 7 Jalan 2/1D, Seksyen 2, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor

d) Profesor Dr. Razali Nawawi (013-369 0263)

e) Hj. Shirajuddin Sirat (019-233 6611)

f) Mejar (B) Jamil Othman (017-881 2790)

http://www.quranmedic.my/maklumatumum.html

Pelajar Sekolah Di Yaman Wajib Menghafal Al-Quran

Oleh: Imran al-Malizi
(imran_almalizi@yahoo.com)

Usai solat zohor di Masjid Universiti Sana’a, kelihatan 2 orang pelajar sekolah menengah berpakaian seragam sedang duduk di tengah masjid saling menghadap antara satu sama lain. Salah seorang dari keduanya membuka mushaf al-Quran lalu membacanya sambil yang seorang lagi mendengar bacaan rakannya itu. Sekali-sekala dia menegur sekiranya terdapat kesilapan tajwid dalam bacaan. Saya hanya memerhati dari jauh. Apabila mereka selesai dan bersiap-siap untuk keluar dari masjid, saya cepat-cepat mendekati mereka lalu memberi salam. Perbuatan saya itu membuatkan mereka saling berpandangan antara satu sama lain.

Setelah saya duduk menyertai mereka, saya mohon izin untuk bertanya beberapa perkara. Salah seorang yang kelihatan lebih tua mengangguk dalam kehairanan. Tidak terfikir pula saya untuk bertanya nama mereka berdua. Soalan pertama yang saya tanyakan, adakah sukatan pelajaran di sekolah mewajibkan hafalan al-Quran? Mereka mengangguk serentak. Saya bertanya lagi berapa juzuk dalam setahun? “Hanya surah-surah tertentu,” jawab mereka. “Surah apa yang perlu dihafal?,” soal saya ingin tahu. Salah seorang menjelaskan, untuk semester ini dia perlu menghafal separuh daripada surah al-Israk, al-Baqarah dan mana-mana surah lain mengikut pilihan. Itu baru hafalan untuk satu semester. Semasa di peringkat sekolah rendah mereka sudah diwajibkan menghafal juzuk ke-30. Saya mengangguk kagum sambil memberitahu bahawa di negara Malaysia, pendidikan agama di sekolah-sekolah rasmi (kerajaan) kurang diberikan keutamaan apatah lagi untuk menghafal al-Quran. “Tiada pelajaran al-Quran dan hafalan?,” mereka sangat hairan. Bukan begitu, cuma kurang diberikan penekanan (atau memang tiada langsung?). Saya memberitahu, di Malaysia, pelajaran al-Quran dan ilmu-ilmu agama boleh dipelajari di sekolah-sekolah yang khusus untuk aliran pengajian agama Islam. Sekolah-sekolah kebangsaan lebih banyak mementingkan subjek-subjek akademik. Salah seorang daripada mereka memberitahu jika diwajibkan pengajian al-Quran tentu lebih baik. “Sudah tentulah,” jawab saya serta-merta. Tidak lama kemudian, mereka meminta izin untuk beredar. Saya turut beredar bersama-sama mereka keluar dari masjid. Tidak seperti mereka, fikiran saya masih tertumpu kepada topik perbualan tadi.

Mereka itu adalah pelajar-pelajar sekolah kerajaan dan bukannya pelajar pusat tahfiz al-Quran atau sekolah-sekolah yang khusus untuk pengajian Islam. Saya juga difahamkan bahawa sukatan mata pelajaran tafsir al-Quran juga agak tinggi di sekolah-sekolah ‘biasa’ di sini. Jauh berbeza dengan sukatan pelajaran agama Islam untuk anak-anak di negara kita. Saya masih ingat ketika di zaman persekolahan. Semasa di peringkat sekolah menengah dulu, saya bukanlah pelajar aliran agama seperti sekarang. Ya, saya pernah melalui sistem pendidikan yang tidak mementingkan ajaran agama. Keras sangatkah tuduhan saya ini? Tunggu dulu..

Kalau tidak salah saya, mata pelajaran agama Islam hanya diajar lebih kurang 1 jam 30 minit dalam seminggu atau kurang daripada itu. Ini berbeza dengan subjek fizik, kimia, biologi, matematik tambahan dan lain-lain. Tidak salah kalau dikatakan, mata pelajaran agama Islam bukanlah penentu apa-apa pun. Dahulu pernah disebutkan, dalam SPM pelajaran agama Islam ‘sama taraf’ dengan pendidikan seni. Mengapa saya mengatakan sistem pendidikan sebegini tidak mementingkan ajaran agama? Kerana kami hanya mempelajari agama Islam sebagai satu ‘mata pelajaran’ semata-mata, tanpa penghayatan. Jadual belajar yang padat tidak memperuntukkan ruang untuk para pelajar bersolat zohor dan asar. Mungkin ada sebilangan kecil pelajar yang sempat solat zohor sebelum bermula kelas sesi petang. Namun pada waktu asar, tiada arahan dari pihak sekolah supaya semua kelas dihentikan agar para pelajar pergi menunaikan solat asar berjemaah di masjid (di sebelah pagar sekolah) atau surau dalam kawasan sekolah. Cuma ada sebilangan kecil dari kalangan pelajar-pelajar yang ada kesedaran akan meminta izin untuk ke surau sebagaimana para pelajar lain meminta izin untuk pergi ke tandas! Inilah sistem pendidikan tanpa penghayatan dan pelaksanaan. Mungkin sekarang sudah ada sedikit perubahan. Saya difahamkan, pihak sekolah saya dulu sudah memperuntukkan masa sekitar 15-30 minit pada waktu zohor dan asar untuk para pelajar ke masjid beramai-ramai. Namun, dari segi keutamaan dan penghayatannya masih tidak jauh berbeza. Walaupun para pelajar diperkenalkan dengan JQAF, namun sistem yang ada ini masih belum memperkasakan pendidikan agama Islam. Adakah para pelajar ini benar-benar dididik untuk meyakini dan mengamalkan ajaran Islam itu? Maka itu, keruntuhan akhlak di kalangan para pelajar sangat merunsingkan, membimbangkan dan membahayakan.

Di Yaman, ada juga masalah moral di kalangan para pelajar. Tetapi tidaklah begitu serius sehingga memukul guru, ugut, kongsi gelap, membakar sekolah, pergaulan tanpa batas, seks bebas, buang anak dan lain-lain yang tidak masuk akal jika kita fikirkan. Apabila membicarakan masalah ini, pasti semua orang akan menunding jari. Seringkali dipersalahkan pihak sekolah, ibubapa, rakan sebaya, pihak polis, kerajaan dan sebagainya. Tidak perlulah saya memberikan statistik jumlah pelajar yang tidak boleh membaca al-Quran, tidak tahu bacaan-bacaan dalam solat, tidak tahu mandi hadas dan lain-lain. Sebenarnya kita semua bertanggungjawab untuk mengatasi masalah ini. Terpulanglah kepada kewarasan kita untuk memikirkan jalan yang terbaik.
Cabaran yang menunggu semasa di peringkat pengajian tinggi lebih menakutkan lagi. Saya pernah memberikan ceramah kepada para pelajar tajaan yang akan berangkat ke luar negara. Apabila ditanya tentang pergaulan sesama pelajar lelaki dan perempuan, ada yang memberitahu kepada saya bahawa pergaulan di situ tiada kawalan. Kerana mereka mengikut program pra-universiti itu di kolej swasta. Terdapat pelajar-pelajar yang melakukan ‘study group’ dalam satu rumah bercampur lelaki dan perempuan. Akhirnya tidur bersama-sama di ruang tamu. Kalau begitu keadaannya, bagaimana pula selepas mereka terbang ke negara-negara barat kelak?

Saya melihat masalah keruntuhan akhlak di Yaman tidaklah sebagaimana negara-negara Arab lain yang berkiblatkan pendidikan barat. Menuntut ilmu-ilmu moden yang berkaitan sains dan teknologi juga merupakan satu keperluan. Namun ilmu yang terlebih dahulu perlu mengisi dada anak-anak generasi Islam ini tentulah al-Quran al-Karim dan Sunnah Nabawiyyah. Dengan kedua-dua sumber inilah Rasulullah s.a.w diutuskan untuk mengeluarkan bangsa Arab yang buta huruf dari kegelapan kepada cahaya. Firman Allah Ta’ala yang bermaksud:-

"Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, seorang Rasul di kalangan mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka al-Kitab (al-Quran) dan hikmah (As Sunnah). Sesungguhnya mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata..” (Surah Jum’ah: 2).

Sumber: Persatuan Pelajar Malaysia Yaman PERMAYA
http://permaya.org/yaman/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=427

Related Posts with Thumbnails