Saturday, February 28, 2009

Kursus Lengkap Ilmu Tajwid, Menurut Riwayat Hafs `An `Asim melalui Toriq al-Syatibiyyah

Kursus ini bertujuan memberi peluang kepada peserta-peserta mempelajari Buku Ilmu Tajwid Menurut Riwayat Hafs ‘An ‘Asim (Jilid 1 & 2) dari penulis buku sendiri iaitu: Surur Shihabudin An-Nadawi (Al-Hafiz). Tempoh kursus selama 30 minggu dan hanya 1 sessi dijalankan setiap tahun.

Sebanyak 3 kursus telah berjaya dikendalikan setakat ini yang disertai oleh muslimin dan muslimat berumur 18 tahun ke 70 tahun: -

1. Kursus tahun 2006 berakhir pada 18 Sep 2006 - jumlah peserta seramai 36 orang.

2. Kursus tahun 2007 berakhir pada 03/09/2007 - jumlah peserta seramai 41 orang.

3. Kursus tahun 2008 berakhir pada 25/08/2008 - jumlah peserta seramai 31 orang.

Cadangan kursus bagi sessi 2009 adalah seperti di bawah: -

Hari : Setiap Isnin Malam Selasa

Masa : 8:00mlm - 10:00mlm

Tempoh : 30 minggu

Bermula : 02 / 03 / 2009

Berakhir : 30 / 11 / 2009

Yuran : RM 400 (sepanjang kursus) (Buku Ilmu Tajwid diberi Percuma)

Pendaftaran untuk kursus sessi tahun 2009 adalah dibuka dari sekarang. Klik untuk BORANG PENYERTAAN

Kandungan kursus meliputi pengajian semua topic-topik dalam buku penulis sendiri secara teori dan praktikal: -

MINGGU TAJUK *
1 Pengenalan Kepada Ilmu Tajwid, Qiraat, Riwayat & Toriq
2 Kesalahan Nyata dan Tersembunyi dan Isti’azah wa Basmalah
3 Latihan Bacaan

4, 5, 6, & 7 Hukum Nun Sākinah dan Tanwin: Izhar Halqi, Idgham Bila Ghunnah, Ma’al Ghunnah, Izhar Mutlaq, Iqlab dan Ikhfa’ Haqiqi.

8 & 9 Hukum Mim Sākinah dan Hukum Nun Mim Bersabdu, Izhar Qamari dan Idgham Syamsi serta Latihan Bacaan

10, 11&12 Mad Asli, Mad Far`ie yang disebabkan Hamzah dan Perkara-perkara yang mesti ditunaikan bagi bacaan Tawassut Munfasil (Toriq al-Syatibiyyah).

13&14 Mad Far`ie yang disebabkan Sukun (Mad-mad Lazim).

15 & 16 Makhraj Huruf

17 ,18 & 19 Sifat-sifat Huruf

20 Tarqiq, Tafkhim dan Hukum-hukum Ra’

21 Latihan Bacaan

22 Mutamathilan, Mutaqoriban dan Mutajanisan serta Idgham Kabir dan Soghir

23 & 24 Latihan Bacaan

25 & 26 Menyambung dan Memulakan Hamzah Wasal dan Pertemuan Dua Sukun

27 Waqaf dan Perbahasannya

28 & 29 Ujian Bertulis

30 Ujian Bacaan

* Sebarang maklumat yang telah dinyatakan di atas adalah tertakluk kepada perubahah.

Sijil akan diberikan kepada peserta-peserta yang berjaya menamatkan kursus. Peserta yang tamat juga akan layak menyertai Tallaqqi bersanad dengan Penulis buku.

http://www.rehal.org/KLIT.htm

0 comments:

Related Posts with Thumbnails